โรคไข้เลือดออก


โรคนี้เกิดจากอะไร

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่ง โรคนี้ติดต่อกันได้โดยยุงลายเป็นสื่อนำ กล่าวคือ ยุงลายจะดูดเลือดที่มีเชื้อโรคจากผู้ป่วย แล้วไปกัดและถ่ายทอดเชื้อโรคนี้ให้กับผู้ที่ถูกกัด ทำให้เป็นไข้เลือดออก

ลักษณะของยุงลาย

ยุงลายเป็นยุงขนาดเล็กสีดำ มีลายขาวสลับดำตามขาและลำตัว ยุงลายจะออกหากินในเวลากลางวัน ยุงลายจะไข่ในน้ำใสค่อนข้างสะอาด ซึ่งขังอยู่ตามภาชนะต่าง ๆ เหล่านี้คือ
1. ตุ่มน้ำกินน้ำใช้ แท้งค์น้ำและภาชนะใส่น้ำที่ไม่มีฝาปิดมิดชิด
2. ภาชนะใส่น้ำหล่อขาตู้กับข้าว จานรองกระถางต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้ และตู้เลี้ยงปลาที่ไม่ใช้
3. ยางรถยนต์เก่า ๆ กระป๋อง ถังพลาสติกที่ชำรุด กะลา โอ่งแตก ขวดแตก ฯลฯ ที่ทิ้งไว้และมีน้ำขังอยู่

มีอาการอย่างไร

ในระยะแรกมีอาการคล้ายไข้หวัด ไข้จะสูงขึ้นเป็นเวลา 2 – 3 วัน ต่อมาไข้จะลดลงโดยเร็ว ระยะไข้ลดนี้เป็นระยะเลือดออก ผู้ป่วยจะตัวซีด มือเท้าเย็น หายใจหอบ กระวนกระวาย ซึม อาเจียน อาจมีเลือดออกใต้ผิวหนัง ซึ่งมองเห็นเป็นจุดหรือจ้ำสีแดงตามแขนขาและตามตัวทั่วไป จุดที่มองเห็นนั้นเป็นจุดเล็กขนาดเท่ายุงกัด หรืออาจเป็นจ้ำสีแดงคล้ำไปทั้งแขน บางรายเลือดออกภายใน จะถ่ายอุจจาระหรืออาเจียนเป็นเลือด มองเห็นเป็นสีดำ ระยะเลือดออกนี้ ความดันและเลือดลด ผู้ป่วยอาจตายได้โดยง่าย

จะป้องกันอย่างไร

1. จงช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ทุกแห่งในบ้านและรอบบริเวณบ้าน
2. ระวังอย่าให้ยุงกัดเด็กในเวลากลางวัน โดยให้เด็กนอนในมุ้ง หรือให้เล่นบริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึง
3. เมื่อมีอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออก เด็กมีไข้สูงมาก ควรเช็ดตัวลดไข้ ถ้าจำเป็นต้องให้ยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอล และพาเด็กไปพบแพทย์

จะกำจัดยุงลายได้อย่างไร

1. ปิดฝาตุ่มน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดและคอยปิดตลอดเวลา อย่าให้ยุงลายลงวางไข่ได้
2. ใส่ยาฆ่าลูกน้ำ (อะเบท) หรือใส่เกลือประมาณ 2 ช้อนกาแฟลงในถ้วยน้ำหล่อขาตู้กับข้าว เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือเติมน้ำเดือดลงไปทุก 7 วัน
3. กระป๋อง กะลา โอ่งหรือไหแตกเป็นแหล่งขังน้ำให้ยุงลายลงไปไข่ได้ ให้นำไปฝังหรือทำลายเสีย

* ยุงลายไม่ไข่ในน้ำเน่า จะไข่ในน้ำใสหรือน้ำสะอาดเท่านั้น
* จงช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ภายในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้าน
* บุตรหลานของท่านจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก ถ้าไม่มีลูกน้ำยุงลายในโอ่งน้ำและภาชนะอื่น ๆ ในบ้านของท่าน

กลับหน้าหลัก