ภาพกิจกรรมวันแม่

ใน วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553
ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้


ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ...

อิ่มบุญทุกคนเลยค่ะ....